Passiv røyking er tema for Verdens røykfrie dag

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Statens tobakksskaderåd vil i forbindelse med Verdens røykfrie dag jobbe for røykfrie arenaer. Satsingsområder er røykfrie restauranter, idrettsarenaer, helseinstitusjoner og skolegårder. Fylkeslegekontorene og Vær-røykfri-klasser ved skolene skal dele ut blomster og oppfordre til røykfrihet. I annonser i aviser, ukeblader, bussplakater og på tog vil det bli lagt vekt på barn og passiv røyking.

Helseskader

Ifølge tall fra Statens tobakksskaderåd dør hvert år ca. 450 mennesker av passiv røyking i Norge. Ved passiv røyking utsettes man for de samme stoffene som ved aktiv røyking. Ved langtidseksponering for passiv røyking øker risikoen for å få lungekreft med 30 %.

Små barn får oftere luftveisinfeksjoner og gjentatte ørebetennelser hvis de vokser opp i et røykfylt innemiljø. Passiv røyking øker også hyppigheten og alvorlighetsgraden av astmaanfall hos astmatikere.

Røyking under svangerskapet kan føre til komplikasjoner i svangerskapet, for tidlig fødsel og dødfødsel. Mors røyking i svangerskapet øker også risikoen for krybbedød.

Røykfrie kommuner

Da Gro Harlem Brundtland ble generaldirektør i Verdens helseorganisasjon i 1998, prioriterte hun kampen mot røyking og opprettet en egen avdeling i Verdens helseorganisasjon, Tobacco Free Initiative, som bare jobber mot røyking.

I forbindelse med årets røykfrie dag arrangeres en internasjonal ordførerkonkurranse. Verdens helseorganisasjon har oppfordret alle ordførere til å lage en strategi for hvordan de skal jobbe for røykfrihet i sin by/kommune. De beste kommunene på verdensbasis vil bli overrakt en utmerkelse av Gro Harlem Brundtland i Genève 31. mai.

Statens tobakksskaderåd har forsøkt å gi det tobakksforebyggende arbeidet en sterkere lokal forankring, blant annet er det opprettet stillinger som forebyggingsrådgiver hos fylkeslegene. Verdens helseorganisasjon har oppfordret kommunene om å skissere en lokal kampanje for hvordan de skal jobbe for røykfrihet. Statens tobakksskaderåd har støttet oppfordringen.

Anbefalte artikler