Reisetilskudd i stedet for sykefravær

Nanna Stender Om forfatteren
Artikkel

Fra 1. januar 2001 gjelder nye regler som gir utvidet rett til dekning av reiseutgifter som alternativ til sykepenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden.

Tidligere var det bare sykdom eller skade i støtte- og bevegelsesorganene som gav rett til å få dekket nødvendige ekstrautgifter ved reise til og fra jobb. Nå er ordningen utvidet til å gjelde uansett diagnose, slik at for eksempel personer med hjertesykdommer eller psykiske lidelser kan omfattes av reglene.

Ordningen med reisetilskudd gjelder bare ved midlertidig behov for alternativ transport. Personer med kroniske lidelser kan imidlertid også benytte seg av ordningen. Dette gjelder dersom man i perioder har vanskelig for å komme seg på jobb. Dersom transportbehovet er mer permanent, kan man søke om grunnstønad eller stønad til egen bil.

Behandlende lege kan på en enkel måte foreslå reisetilskudd ved å krysse av på sykmeldingsattestens del II, punkt 7.3 b.

Anbefalte artikler