Legefakta

Artikkel

Norge

Danmark

Sverige¹

Norden totalt

Folketall i millioner

4,50

5,33

8,88

24,17

Allmennmedisin

51,3

81,8

60,0

58,4

Indremedisin

25,4

19,6

30,3

25,2

Generell kirurgi

19,5

11,7

17,7

17,0

Psykiatri

18,8

13,9

16,8

16,7

Anestesiologi

11,4

14,2

13,3

12,6

Fødselshjelp og

kvinnesykdommer

9,8

9,2

13,7

11,3

Barnesykdommer

9,2

5,9

13,7

10,4

Radiologi

8,4

7,5

10,4

9,3

Ortopedisk kirurgi

6,8

9,3

11,2

8,8

Øyesykdommer

6,3

5,6

6,7

6,4

Øre-nese-hals-sykdommer

5,7

6,5

6,5

6,1

Företagshälsovård²

7,7

5,0

Hjertesykdommer

4,6

3,8

6,3

4,5

Nevrologi

4,5

3,5

3,4

3,9

Geriatri

1,7

1,4

7,2

3,8

Barne- og ung-dompsykiatri

2,9

2,9

3,6

3,3

Hud- og veneriske sykdommer

2,8

2,9

3,8

3,3

Samfunnsmedisin

11,0

3,6

3,1

Lungesykdommer

3,1

1,7

3,0

3,0

Revmatologi

2,4

5,3

2,5

2,9

Patologi

3,0

3,7

2,1

2,9

Infeksjonssykdommer

1,5

1,0

5,3s

2,7

Urologi

2,3

2,1

3,5

2,6

Onkologi

2,5

1,6

3,2

2,5

Fordøyelsessykdommer

3,6

2,4

2,1

2,3

Totalt alle spesialistgodkjenninger

245,8

-

290,0

-

Totalt godkjenninger i de 25 største spesialitetene i Norden

218,4

221,1

252,3

224,5

Antall spesialister (personer) i alle spesialiteter i hvert enkelt land

194,5

234,4

224,2

205,1

  • 1 Tallene omfatter bare medlemmer i Sveriges läkarförbund.

  • 2 Företagshälsovård er ikke godkjent spesialitet i Norge, Danmark og Island.

  • I tallene for Norden totalt er det regnet i forhold til folketallet i Norden totalt.

Merk at en lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet flere ganger, unntatt i den siste linjen. Tallene omfatter bare leger som er bosatte i hvert av landene.

Tallene er beregnet ut fra Nordiska Läkarfakta 2001, som er en statistikkfolder utgitt årlig av de nordiske legeforeningene i fellesskap og som siden 1999 årlig sendes ut sammen med Tidsskriftet.

For tilsvarende tall per 1.1. 1997, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 16/1997.

For tilsvarende tall per 1.1. 1998, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 20/1998.

For tilsvarende tall per 1.1. 1999, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 28/1999.

For tilsvarende tall per 1.1. 2000, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 17/2000.

Anbefalte artikler