A. Bærheim og medarbeidere svarer:

Anders Bærheim, Edvin Schei, Eivind Meland Om forfatterne
Artikkel

Vi takker for en interessant kommentar! Truls W. Gedde-Dahl & Per Wium markedsfører spennende tanker for videreutvikling av student-/brukerstyrte undervisningsmetoder og deltakende læring ved samhandling. Vi har merket oss Gedde-Dahls artikkel om PLA-metoden og ser at metoden kan egne seg for leger både i undervisning og planlegging av helsetjenestetiltak (1). Ved Seksjon for allmennmedisin i Bergen har vi diskutert og til dels anvendt metoden i seksjonens undervisningsfora.

I kommunikasjons- og konsultasjonsundervisningen vår legger vi hovedvekten på å møte studentene der de er, for å samarbeide med dem om videre ferdighetstrening (2). Der synes PLA-metoden og vår studentsentrerte pedagogikk å ha viktige fellestrekk. Videre bearbeiding av disse felles elementene kan være produktivt i utviklingen av begge metoder. Vi deltar gjerne i en slik prosess.

Anbefalte artikler