Kvinner vet for lite om p-piller

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Det kommer frem i en undersøkelse som er utført i Oslo, hvor 5 000 tilfeldig utvalgte personer i alderen 18–49 år fikk tilsendt et spørreskjema (1). Kun halvparten svarte på henvendelsen.

De yngste kvinnene brukte legen som sin primære informasjonskilde sjeldnere enn de eldste kvinnene. Like mange av 18–24-åringene hentet like ofte informasjon fra pillepakken som fra legen. Blant de eldste kvinnene var aviser og blader de viktigste informasjonskildene om bruk og virkning av p-piller.

Svarene viser også at mange kvinner har feilaktige forestillinger om virkningen av

p-piller, som både gjelder somatiske effekter og hvordan p-piller bør brukes. Eldre kvinner med lav utdanning og lav seksuell aktivitet, hadde mest feilaktige forestillinger om hvordan p-piller bør brukes. Jo eldre kvinnene var, jo flere trodde at bruk av p-piller kunne gjøre det vanskelig å bli gravid ved et senere tidspunkt. Unge kvinner med lav utdanning og et positivt syn på sex, hadde mest negative forestillinger om somatiske effekter av p-pillebruk. Blant annet tror mange unge kvinner at det er lurt med en pause i p-pillebruk.

– Mange flere kvinner kunne profittere på å bruke p-piller for å unngå uønsket svangerskap og dermed abort, sier Bente Træen, som er en av de ansvarlige for undersøkelsen. Hun mener at mye av årsaken til kvinnenes mangelfulle informasjon om p-piller, skyldes presseoppslag med søkelyset rettet mot negative bivirkninger.

– Helsepersonell bør skoleres bedre, slik at de kan gi kvinnene mer målrettet informasjon om p-piller, sier hun. Eldre kvinner, kvinner med lav utdanning og lav seksuell aktivitet bør få informasjon om hvordan p-piller bør brukes, mens yngre kvinner med lav utdanning trenger informasjon om helseeffekt.

Anbefalte artikler