Nordisk møte for medisinstudenter

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Åpningen vat krydret med kulturelle innslag, blant annet jentekoret Cantus Cordis med sangere fra helsefagutdanningenene i Tromsø. Foto M.Sagsveen

Nordisk møte for medisinstudenter er et årlig forum for medlemmer av de internasjonale medisinstudentorganisasjonene i de nordiske landene. Foruten Norwegian Medical Students’ International Committee

(NorMSIC) og dens nordiske søsterorganisasjoner, var de baltiske medisinstudentorganisasjonene invitert. Til sammen var det mer enn 60 deltakere på møtet.

Kommunikasjon

En hel dag var satt av til ledertrening. Frode Mikaelsen fra Nord-norsk lederutvikling i Bodø snakket om presentasjonsteknikk. Studentene måtte være aktive fra første stund. Vi ble minnet om at det kun tar sju sekunder for folk å danne seg et førsteinntrykk. På den tiden har den du møter visstnok bedømt om du er til å stole på, om du er interessant og selvsikker.

Vi fikk presentert 12 ulike signalsystemer som vi bruker i vår kommunikasjon med andre. I tillegg til det talte og det skrevne ord, overbringes et budskap også ved hjelp av nummer, bilder, lyd, objekter, kinetikk, optikk, berøring, rom, tid og lukt.

Ole Mathis Hetta, fylkeslegen i Rogaland, fortalte om utfordringen som ligger i at ulike kulturer benytter signalsystemene ulikt. Europeere vil for eksempel lese en tegneserie fra venstre til høyre, mens arabere vil lese den fra høyre til venstre. Da blir som regel budskapet et helt annet.

Hetta snakket også om å være lege i et samisk samfunn. Han var inne på samisk kultur, språk, religion, levesett, levebrød og syn på sykdom og helbredelse. Selvsagt er det vanskelig for ihuga skolemedisinere å tro at det finnes samer som virkelig kan stoppe blod ved å be, men kanskje er det like vanskelig for samer med slike evner å tro at en liten pille full av bivirkninger kan være bra for kropp og sjel.

Sykepleier og sosialantropolog Ragnhild Magelssen gav oss en innføring i bruk av tolk og viktigheten av at tolken snakker direkte til pasienten, selv om man stiller spørsmålet til tolken. Pasienten skal ikke være en tredjeperson, men hovedpersonen i samtalen.

Siste møtedag ble brukt til planlegging og videre arbeid med prosjekter, blant annet et om rasisme.

Jubileum

Deltakerne gav uttrykk for at de drog hjem med mer i bagasjen enn de kom med. Det vi lærte av presentasjonsteknikker kommer helt sikkert godt med i vår fremtidige jobb som leger. Dessuten vil pasienter fra andre kulturer ha nytte av at den fremtidige legen er litt mer observant og åpen overfor andre kulturer enn det som er tilfelle i dag.

NorMSIC feiret sitt 50-årsjubileum under møtet med festmiddag på Fjellheisen restaurant som ligger 400 meter over havet. Gjestene måtte ta gondol for å komme seg dit. Til arrangørenes hell var det stjerneklart, og nordlyset viste seg for våre tilreisende gjester.

Anbefalte artikler