Landsstyremøtet
NO IMAGE
26.06.2008
– Det er kommunene som er grunnmuren i helsetjenesten, og flere oppgaver kan og bør løses her. Det sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad under den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet...
NO IMAGE
26.06.2008
Landsstyremøtet hadde i år besøk av to ledende representanter fra internasjonale legeorganisasjoner. Edvard Hill (t.v.) og Michael Wilks var strålende fornøyd med å være invitert til landsstyremøtet...
NO IMAGE
26.06.2008
– Vi vil arbeide for en turnustjeneste som er så kvalitativt god som mulig, men Legeforeningen går sterkt imot innføring av treårig plikttjeneste etter grunnutdanningen for leger. Det sier Hege...
NO IMAGE
26.06.2008
Det er behov for et samlet løft for å sikre tilstrekkelig kompetanse på og oppmerksomhet mot ikke-vestlige innvandreres behov i helsetjenesten. Etter å ha diskutert statusrapporten om helsetjenester...
NO IMAGE
26.06.2008
– Man bør gå bort fra å utdanne spesialister i generell kirurgi. Det mente flere da fremtidens spesialistutdanning ble debattert på landsstyremøtet. Fremtidens spesialistutdanning ble presentert for...
NO IMAGE
26.06.2008
Det åpnes nå for at underforeninger kan ha utstillere med medisinskteknisk utstyr på tellende kurs én gang i året. Flere fagmedisinske foreninger har følt at de har mistet viktig informasjon om nytt...
NO IMAGE
26.06.2008
Terskelen for å utløse øyeblikkelig hjelp-plikten innen psykisk helsevern er for høy, mener Legeforeningens landsstyre. Tor Øystein Seierstad presenterte rapporten om lokalsykehusenes rolle innen...
NO IMAGE
26.06.2008
Akademisk medisin står i en utsatt posisjon. På tross av økt politisk oppmerksomhet de senere år, står man overfor betydelige utfordringer både med henhold til rammevilkår og infrastruktur...
NO IMAGE
26.06.2008
Hans Asbjørn Holm har vært fast inventar på landsstyremøtene siden slutten av 1960-tallet. – Kvaliteten på møtene har virkelig blitt bra, roser han. Hans Asbjørn Holm. Foto Anne Winsnes Rødland – Det...
NO IMAGE
26.06.2008
Det nye landsstyret er utvidet med ti delegerte i forhold til forrige periode og består nå av 134 representanter. Det er nå 20 delegerte fra de fagmedisinske foreningene, og en kraftig økning i...