m2015/19
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Fra andre tidsskrifter
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk historie
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media