FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Stein Løken

Signalene fra kroppen er et viktig nevrobiologisk grunnlag for emosjoner og bevissthet. Derfor er ikke kroppen bare noe vi har – den er en viktig del av hvem vi er. Da blir ordene om kroppen viktige, for merkelappene vi henger på den, henger vi også på personen.

Anbefalte artikler