Gir jerntilskudd økt risiko for malaria hos gravide?

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Jerntilskudd til barn kan øke risikoen for malaria. Gravide kan imidlertid trygt ta jern, viser en ny studie fra Tanzania.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Anemi forekommer hos en firedel av jordens befolkning og er særlig vanlig hos kvinner og barn i Afrika sør for Sahara. Også i denne regionen er jernmangel den vanligste årsaken til anemi hos gravide. Jerntilskudd til barn kan gi økt risiko for malaria og andre perinatale infeksjoner, og det har vært usikkert om dette også kunne gjelde gravide. I en ny studie har man derfor sett på sikkerheten ved rutinemessig jerntilskudd til gravide i Tanzania (1).

Studien var dobbeltblindet og inkluderte 1 500 hivnegative første- eller andregangsgravide uten alvorlig anemi (hemoglobinnivå > 8,5 g/100 ml) som ble randomisert til å få 60 mg jerntilskudd daglig eller placebo fra inklusjonstidspunktet (gjennomsnittlig 18,2 uker, senest svangerskapsuke 27) og frem til fødselen. Biopsi av placenta ble tatt for malariadiagnostikk med histopatologi og polymerasekjedereaksjon (PCR).

Jerntilskudd ga ikke økt risiko for placentær malaria (RR 1,03; 95  % KI 0,65 – 1,65). Fødselsvekten var heller ikke forskjellig i de to gruppene (3 155 g mot 3 137 g, p = 0,89), men jerntilskudd hadde positiv effekt på maternelt hemoglobin- og ferritinnivå. Risikoen for anemi var signifikant redusert (RR0, 60; 95  % KI 0,51 – 0,71), men for alvorlig anemi var risikoreduksjonen ikke signifikant (RR 0,68; 95  % KI 0,41 – 1,14). Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i utfall som dødfødsel, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt eller neonatal død.

Forfatterne konkluderer med at funnene gir støtte for å gi tilskudd av jern til gravide, også i malariaendemiske områder. Dette er i tråd med Verdens helseorganisasjons gjeldende anbefaling.

Anbefalte artikler