MINNEORD

Artikkel

Anna Himmelman

Anna Himmelman, tidligere overlege og leder ved enhet for gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, døde 18. juli på hospicet ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 79 år gammel. Som ved et skjebnes lune døde hun av en av de kreftsykdommene hun hadde viet sitt liv å behandle.

Anna hadde bred klinisk erfaring innen generell gynekologi og gynekologisk kreftbehandling fra blant annet Sahlgrenska i Göteborg og Radiumhospitalet i Oslo. Da hun i 1994 tok over som leder for gynekologisk kreftenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge var hun ansett som en av de fremste i Norden på såkalt intrakavitær strålebehandling av livmorhalskreft. Noe av det vitenskapelige grunnlaget for engasjementet utgikk fra hennes doktoravhandling Irradiation of early clinical carcinoma. Studies on an improved afterloading technique and irradiation of positive nodes.

Det var en stor styrke for Universitetssykehuset Nord-Norge å ha en ressursperson som henne til å lede og å kvalitetssikre behandlingen av disse alvorlige og krevende tilstandene. Mange pasienter fra hele landsdelen har mye å takke henne for. Selv uttrykte hun ofte sin beundring og respekt for pasientene og hvordan de taklet sin sykdom – «disse sterke og jordnære nordnorske kvinnene». Hun sparte seg ikke, arbeidsdagene ble gjerne lange, men hun hadde stor arbeidskapasitet og arbeidsglede. Hun ble pensjonist i 2003 og flyttet da tilbake til Göteborg.

Anna var en helstøpt, robust personlighet med sans for det enkle og ekte. Hun var sterkt betatt av nordsvensk og nordnorsk natur og en ivrig turgåer i alle årstider. Sin siste tur i det varierte landskapet i Troms hadde hun, innimellom behandlingsperiodene i Göteborg, så sent som sommeren 2014.

Det har vært et privilegium for oss å ha hatt henne som dyktig kollega og trygg venn. Hennes faglige talent og dyktighet har satt varige spor.

På vegne av kolleger ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Tromsø og det gynekologisk-onkologiske miljø i Norge

Anbefalte artikler