Lokal iskemi kan oppdages ved intraorgan CO₂-måling

Søren Erik Pischke Om forfatteren
Artikkel

Ved redusert blodtilførsel stiger vevs-CO₂.Ved hjelp av nyutviklede CO₂-sensorer plassert i truede organer kan man oppdage iskemi tidligere enn med dagens kliniske monitoreringsutstyr.

Søren Erik Pischke. Foto: Kristin Ellefsen

Stenose av blodkar til organer i det perioperative forløpet ved store operasjoner som hjerte- eller leverkirurgi fører til iskemisk celleskade og i verste fall død. Slik iskemi er vanskelig å diagnostisere og blir derfor ofte først oppdaget når celleskaden er irreversibel. CO₂-nivået øker lokalt når blodgjennomstrømmingen avtar – tidlig på grunn av stagnasjon av aerobt produsert CO₂ og senere når cellemetabolismen skifter fra aerob til anaerob metabolisme, da laktacidosen bufres av bikarbonat og danner CO₂. En ny, norskutviklet miniatyrsensor, IscAlert, med diameter 0,7 mm, måler vevspartialtrykk av CO₂ (PtCO₂) i sanntid, men denne er ikke blitt undersøkt i indre organer.

Alle studiene i doktoravhandlingen var eksperimentelle studier i gris. Myokardialt CO₂-nivå økte signifikant som følge av total eller delvis okklusjon av koronararterier, og sensoren detekterte det iskemiske området med høy sensitivitet og spesifisitet. CO₂-sensorer i lever detekterte økende CO₂-nivåer ved stenose av a. hepatica, mens intraabdominale CO₂-sensorer detekterte vena porta-okklusjon og tarmiskemi. Økende PtCO₂-nivå korrelerte med avtakende cellefunksjon, økt anaerobt stoffskifte, synkende pH og celleskade.

PtCO₂-måling gjør det mulig å bestemme med én gang hvilket blodkar som er blokkert. Ved bruk av slike målinger kan videre diagnostikk og behandling starte raskere enn før, og pasienten kan ha større sjanse for å overleve uten varige skader. PtCO₂-måling er et lovende nytt prinsipp for pasientovervåking. Studier i utvalgte pasientgrupper er planlagt.

Disputas

Søren Erik Pischke disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 29.4. 2015. Tittelen på avhandlingen er Tissue PCO for real-time detection of internal organ ischemia.

Anbefalte artikler