Humor og alvor på årsmøte i Hedmark

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Latter, men også ettertanke preget en fullsatt sal da Per Anders Nordengen med humor og alvor innledet på Hedmark legeforenings årsmøte.

Nyvalgt styre. Fra v. Kristine Gaarder, Marte Kvittum Tangen og Harald Sanaker. Foto Lise B. Johannessen

Forfatteren og presten betegner seg selv som ordbruker.

– Min bestefar var jordbruker, min far ordfører og selv er jeg ordbruker, sa han og bekreftet dette til fulle i løpet av det times lange foredraget. Der tok han blant annet for seg vår tids paradoks: Vi har aldri hatt bedre tid, men likevel har vi så dårlig tid.

– Mennesker blir syke av å ha dårlig tid. Hvordan kan vi få til et samspill mellom arbeidsliv og privatliv som gjør at vi ikke risikerer å bli utladet, sa han. Å mestre livet er å makte å ta regi over eget liv, uansett om det som skjer er planlagt eller ikke. Vi må fylle opp livsbatteriet. Det handler om å ta ansvar for vårt eget liv og vår egen arbeidsglede, sa han til en lydhør forsamling

– Men vi må aldri glemme nærværet, understreket han. – Dere som leger og jeg som prest er heldige å ha et fag som gjør at vi kan møte mennesker, og noe av det viktigste dere kan gjøre er å se pasientene og å ta dem på alvor. Mange har erfart at livet ble et uforutsigbart drama som ikke kunne kontrolleres. For eksempel da den meningsløse sykdommen kom brått eller snikende, da den uventede ulykken inntraff eller da den utenkelige atskillelsen ble et faktum. Da er det av og til vel så viktig å se som å behandle, sa han.

Helt nytt styre

Nesten hele det sittende styret skiftes ut. Det er derfor et helt nytt styre, som skal styre Hedmark legeforening de neste to årene. Alle de tre årsmøtevalgte styremedlemmene er allmennleger. Marte Kvittum Tangen, Tynset ble valgt til ny leder. De øvrige to er Kristine Gaarder, Elverum og Harald Sanaker, Ringsaker.

Gabrielle og Geir Nilsen mottok hederspris. Foto Lise B. Johannessen

Hederspris til ektepar

Årets hederspris ble tildelt ekteparet Gabrielle og Geir Nilsen.

– De er vel fortjente kandidater hver for seg, men vi har valgt å gi prisen til begge, sa avtroppende leder Sissel Bergaust. Geir er blant annet tidligere leder av Hedmark legeforening. Gabrielle har vært medlem av kurskomiteen i 12 år og har bidratt til å løfte kursvirksomheten i foreningen. I sin takketale fortalte Geir Nilsen at de to har hatt rundt 300 000 konsultasjoner i løpet av sine tilsammen75 år som allmennleger.

– Vi har vært et tospann gjennom 45 år og det er ekstra hyggelig å bli prisgitt på en slik måte, sa han.

Anbefalte artikler