Kan chili forlenge livet?

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

En prospektiv studie viser lavere dødelighet hos mennesker som spiser chili regelmessig.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Krydder, blant annet chili, har høyt innhold av antioksidanter og bioaktive stoffer. Kan høyt inntak av chili ha betydning for dødeligheten? I en kinesisk studie ble nesten 500 000 mennesker i alderen 30 – 79 år intervjuet om sine matvaner (1). Opplysninger om vekt, sivilstatus, generell helsetilstand, inntak av rødt kjøtt og alkohol- og røykevaner ble også registrert. Mennesker med tidligere hjerneslag, hjertesykdom eller kreft ble ekskludert. Deltakerne ble fulgt i opptil ni år (median 7,2 år).

Inntak av chili 1 – 2 ganger i uken var assosiert med 10  % lavere risiko for død, og inntak mer enn tre ganger i uken var assosiert med 14  % lavere dødsrisiko sammenliknet med dem som spiste chili sjeldnere enn én gang i uken.

– Dette er en solid studie med et stort utvalg, og de statistiske analysene virker upåklagelige, sier Siv Kjølsrud Bøhn, som er ph.d. og forsker ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. – Svakhetene ved studien, som ved alle epidemiologiske undersøkelser, er at det kun er mulig å finne assosiasjoner, ikke kausale sammenhenger. Som forfatterne selv påpeker er det sannsynlig at inntak av chili er korrelert med inntak av andre ikke-registrerte matvarer, f.eks. urter og krydder, noe som det da ikke er mulig å korrigere for, sier hun.

– Man har heller ikke data på saltinntak, og en invers korrelasjon mellom saltinntak og krydderinntak kan være en konfunderende faktor. Det kan også være en revers kausalitet i at friskere mennesker benytter krydder i større grad enn de med dårligere helse.

Det er for tidlig å kunne gi anbefalinger om chilibruk. I dagens kostråd blir det anbefalt å bruke urter og krydder som erstatning for salt, sier Bøhn.

Anbefalte artikler