P-piller reduserer risikoen for endometriekreft

Inge Rasmus Groote Om forfatteren
Artikkel

Bruk av p-piller har forhindret svært mange tilfeller av endometriekreft.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Østrogeninnholdet i p-piller er blitt gradvis redusert på grunn av flere velkjente bivirkninger. Har dette ført til endringer i forekomsten av endometriekreft? En nylig publisert metaanalyse av data fra 36 epidemiologiske studier viser at p-piller reduserer risikoen for endometriekreft – uavhengig av pillens østrogeninnhold (1).Den beskyttende effekten av p-piller øker jo lenger man bruker dem – risikoratioen etter fem års bruk var 0,76, og etter 10  – 15 års bruk var risikoen halvert. Selv etter avsluttet bruk av p-piller har kvinner en relativ beskyttelse i mange år. Ifølge forfatternes beregninger kan totalt rundt 400 000 tilfeller av endrometriekreft være forhindret som følge av p-pillebruk.

– Epidemiologiske metastudier som dette antyder at det ikke bare er en assosiasjon, men også en mulig årsakssammenheng mellom p-pillebruk og endometriekreft, sier overlege professor Helga B. Salvesen ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. – Dette underbygges av studiens størrelse og omfattende korrigering for andre risikofaktorer knyttet til utvikling av endometriekreft, som kroppsmasseindeks, antall barn (som mål på fertilitet), annen hormontablettbruk og røyking, sier hun.

– Funnet støttes av biologisk kunnskap om hvordan livmorslimhinnen stimuleres og cellene vokser og støtes ut. P-pillene som var brukt i den aktuelle studien, var hovedsakelig kombinasjonspiller med østrogen og progesteron. Én mulig forklaring er at kombinasjonsbehandling reduserer høy og ensidig østrogendrevet celleproliferasjon i livmorslimhinnen. Tilskudd av gestagen ved hormonbehandling av menopausale kvinner gir lavere forekomst av livmorkreft sammenliknet med ensidig østrogensubstitusjonsbehandling (2). Studier av mekanismen for hvordan bruk av kombinasjons-p-piller beskytter mot endometriekreft kan gi viktig kunnskap som er relevant for kliniske utprøvningsstudier for å motvirke den observerte økningen i forekomst av endometriekreft, forteller Salvesen.

Anbefalte artikler