Lærebok i ny utgave – fremdeles førstevalg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Giæver, Petter

  Lungesykdommer

  3. utg. 307 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 499

  ISBN 978-82-15-02286-4

  Petter Giæver utgir ny utgave av sin lærebok i lungesykdommer. Den første fra år 2002 ble anmeldt i Tidsskriftet av professor Frode Gallefoss. Han karakteriserte boken som en glimrende innføring i faget, ikke bare for medisinstudenter, sykepleiere og fysioterapeuter, men også spesialistkandidater og etablerte legespesialister.

  Tredje utgave er oppdatert på en rekke områder innenfor sykdomskapitlene, mens de innledende seksjonene om struktur og funksjon, symptomer og tegn, respirasjonsfysiologi og respirasjonssvikt er nokså uendret. Boken består av 282 sider (før en rikholdig referanseliste) fordelt på 22 kapitler. De høyprevalente kategoriene astma, kols og pneumoni tilgodeses med rundt 20 sider hver. De to kapitlene Interstitielle lungesykdommer og Pulmonal vaskulitt, alveolær blødning og eosinofil pneumoni omtales over 40 sider, mens lungekreftseksjonen består av 16 sider.

  Forfatterens lange kliniske erfaring kommer fint frem ved at sentrale elementer i diagnostikk, behandling og oppfølging fremheves. Det mest imponerende er grundigheten i omtalen av lungefysiologi, -patologi og -patofysiologi innenfor sykdomskategoriene, illustrert med gode røntgen- og CT-bilder. Denne kunnskapen gir grunnlag for en dypere forståelse av faget. Samtidig florerer det av praktiske råd, som for eksempel om rutiner ved astmaforverring: «Epikrise med plan for oppfølging bør formidles til fastlege samme dag som pasienten reiser hjem».

  Giæver fortsetter det krevende arbeidet med å oppdatere Lungesykdommer. Som for andre medisinske lærebokforfattere blir det som å løpe etter et tog som går raskere og raskere fra deg. Vi er likevel imponert over standarden og anbefaler den som førstevalg ved alle læresteder. Det er noen punkt på ønskelisten og noen korreksjoner å foreslå til neste utgave:

  • Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser utgjør en stor del av faget og savnes. Pasienter med behov for langtids mekanisk ventilasjon håndteres i stor grad av lungeleger. Disse to feltene kunne omtales i ett kapittel inkludert referanse til nasjonal veileder fra Helsedirektoratet.

  • I boken anbefales reversibilitetstest for å skille astma og kols. Graden av reversibilitet omtales imidlertid i globale retningslinjer som lite verdifull ved differensialdiagnostikk mot astma. Bronkial termoplastikk gjøres i Norge fra år 2014 og anses ikke lenger for eksperimentell behandling.

  • Lungekreftkapitlet er knapt. Kirurgi omtales som eneste form for helbredende behandling. Stereotaktisk strålebehandling utelates her og nevnes heller ikke som behandling av hjernemetastaser. Immunterapi burde omtales. Granulocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor tilrådes ved småcellet lungekreft, men dette er i konflikt med gjeldende anbefalinger. I intervensjonskapitlet omtales mange teknikker. Brakyterapi gjøres i Norge, og kunne vært omtalt noe mer utførlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media