MINNEORD

Artikkel

Tidligere overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Per Erik Nilsson er gått bort, 86 år gammel. Han ble gravlagt fra Skanör kirke i Skåne 25.8. 2015.

Nilsson var svensk spesialist i generell kirurgi og nevrokirurgi og hadde en lang karriere bak seg ved Lunds lasarett (nå Skåne universitetssjukhus) da han første gang kom til Tromsø som overlegevikar ved nevrokirurgisk avdeling i 1993. Han fikk fast overlegestilling i 1995, 65 år gammel. Deretter arbeidet han i full stilling i vel seks år, før han pensjonerte seg for godt og dro tilbake til Skåne sommeren 2001, 72 år gammel.

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Nilssons innsats var avgjørende for etableringen av fagspesialiteten nevrokirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han var alltid til stede og tok ledige vakter gjennom en periode med stor mangel på overleger.

Utdanning av nye spesialister var en av hans hovedinteresser. Vi minnes ham som en uvanlig dyktig, forståelsesfull og tålmodig veileder. Han kunne være til stede på operasjonsstuen i timevis når yngre kolleger opererte. Så lenge man gjorde alt rett, la man ikke merke til at han var der, men hvis man var i ferd med å gjøre noe uklokt, reagerte han umiddelbart med «Nej, nej, grabbar, inte så där, det har jag provat förut!».

Nilsson var stillferdig, omsorgsfull og tålmodig i møtet med pasienter, pårørende og kolleger. Han hadde alltid tid til en samtale, og han gikk aldri hjem fra jobb før han hadde forsikret seg om alt var vel.

Flere av oss hadde jevnlig kontakt med Nilsson lenge etter at han ble pensjonist. Han tok velvillig imot feriebesøk i huset sitt i Falsterbo utenfor Malmö, og han fortsatte å være levende interessert i nevrokirurgien som fag. Han døde med familien rundt seg etter lengre tids sykdom.

Anbefalte artikler