Re: Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre

Sven Anders Haugtomt Om forfatteren

Takk for en interessant artikkel om øyeblikkelig hjelp-døgnopphold (ØHD) i Tidsskriftet nr. 17/2015 (1). Det er interessant med kommuner som går «mot strømmen» og etablerer tilbud i egen kommune. Noe av formålet med ØHD-plassene var jo å etablere et tilbud nærmere pasientens bosted og nærmiljø. Det er ikke alltid tilfellet i interkommunale ordninger. I Hamar-området må mange av pasientene faktisk reise forbi sykehuset for å komme til de lokale ØHD-sengene.

Pasienter som legges inn i ØHD skal være pasienter som ellers ville blitt lagt inn i sykehus. Dette spørsmålet er lite berørt i artikkelen. Mitt spørsmål er om det tilbudet disse kommunene har etablert er «ordentlige» ØHD-senger, eller om det mer er et slags forsterket sykehjem. Nysgjerrigheten på dette ble vakt da jeg i artikkelen leste sitatet fra den erfarne legen som uttalte at ØHD-senger er et sykepleiefaglig tilbud, og at dersom pasienten hadde behov for legetilsyn flere ganger i døgnet, var ikke ØHD rette plassen (1). Et annet sted står det at studien ikke kan si noe om hvor mange av pasientene som ville blitt lagt inn i sykehus dersom ØHD ikke fantes.

Spørsmålet jeg sitter igjen med blir derfor om denne artikkelen i bunn og grunn handler om ØHD-senger, eller om den handler om et annet (fint) tilbud disse kommunene har etablert?

1

Hole T, Barstad J, Teigen S et al. Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1553 – 7. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler