LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Å forske er å frembringe kunnskap. Det bør også leger være stolte av å bidra til

Hvem ønsker å bli forsker?

Fei, feit eller overvektig?

Legers valg av ord kan ha betydning for forløp og følger av en pasientkontakt. Pasienter setter pris på at legen tar opp overvekt som helseproblem, men foretrekker uttrykk som overvekt og vektproblem fremfor fedme, obesitas og feit. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse ved St. Olavs hospital.

Fet, feit eller bare overvektig?

Diagnostisk treffsikkerhet ved hjertesvikt

Vaktlegene ved Akershus universitetssykehus har like høy treffsikkerhet for diagnosen hjertesvikt før resultatet av NT-proBNP-måling foreligger som det som er rapportert fra utenlandske sykehus. Treffsikkerheten var dårligere når det gjaldt hjertesviktpasienter med bevart venstre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon. Dette viser en analyse av data fra ACE 2-studien.

Diagnostisk treffsikkerhet for hjertesvikt – data fra Akershus hjerteundersøkelse 2

Komplementhemming som terapi

Flere sykdommer er karakterisert av en uhensiktsmessig aktivering av komplementsystemet. Komplementhemming kan være et aktuelt behandlingsalternativ ved slike sykdommer, blant annet paroksystisk nattlig hemoglobinuri og atypisk hemolytisk uremisk syndrom.

Terapeutisk komplementhemming – fra eksperimentell til klinisk medisin

NS-legene og eutanasi

Flere fremtredende medlemmer av Nasjonal Samling foreslo under krigen å starte avliving av kronisk syke psykiatriske pasienter og mentalt retarderte barn også i Norge, slik det ble gjort i Tyskland. Det nazistiske Medisinaldirektoratets holdning til forslaget var uklar, mens meningene blant NS-leger var delte.

Norske NS-leger og deres forhold til eutanasi

Anbefalte artikler