Elektronisk multidose og e-dialog med apoteket er på vei!

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsedirektoratet har nå videreutviklet e-resept slik at liste over faste medisiner («Legemidler i bruk – LIB») kan formidles til samarbeidspartnere via e-reseptløsningen.

  Illustrasjonsfoto Colourbox
  Illustrasjonsfoto Colourbox

  Løsningen startet pilotering på Jevnaker i mai 2014 og i Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal i Rogaland høsten 2014. En spørreundersøkelse blant pilotlegene viser at løsningen er svært godt mottatt. Piloten har bidratt til at det er avdekket og utbedret svakheter i den tekniske løsningen og i brukergrensesnittet. Pilotleger opplever at løsningen gir et kraftig kvalitetsløft og forenkler arbeidet med multidose.

  Samfunnshusets legekontor på Jevnaker har hatt elektronisk multidose og e-dialog med apoteket siden piloteringen startet.

  – Selve kommunikasjonen med apoteket opplever vi som positivt, forteller kommuneoverlege Bjarne E. Oure i Jevnaker. Det er enkelt å få sendt en samlet medisinliste ved oppstart av multidose (MD) og det er også lett å gjøre endringer i eksisterende MD med enkel beskjed til apoteket om endringen kan komme med ved neste pakking, eller om det ev. må pakkes ny ved behov for rask endring, sier han.

  – Ulemper eller mangler ved systemet, er at det fortsatt må informeres til hjemmesykepleie separat ved endring, påpeker Oure. Han mener også at den helt store gevinsten først kommer når sykehusene er med på løsningen og kan overta LIB-ansvar under innleggelse og kommunisere eventuelle medisinendringer som er gjort i det elektroniske verktøyet

  – Tregheten i forskrivningsmodulen var en ulempe i piloten, men det har blitt mye bedre etterhvert, sier han.

  Avdekket feil i fast medisin liste

  Avdekket feil i fast medisin liste

  Piloten avdekket store avvik mellom det som legene har registrert i egen fast medisin liste sammenliknet med den LIB pakkeapotek har brukt som grunnlag for pakking. Piloten har derved avdekket at overgangen fra papirbaserte rutiner til en elektronisk samstemt LIB mellom lege og apotek vil kreve innsats for å rydde opp i gamle feil og derved bedre ivareta pasientsikkerheten.

  Feil i medisinlister er godt kjent fra tidligere studier (1, 2). Av hensyn til pasientsikkerheten bør man derfor arbeide systematisk med å eliminere feil også i dagens papirløsninger. Det ivaretar pasientens rett til trygge tjenester, og fastlegene vil oppleve overgangen til elektroniske løsninger mye enklere.

  Kan tas i bruk fra høsten 2015

  Kan tas i bruk fra høsten 2015

  Løsningen vil i første omgang tas i bruk der pasienter i dag får ferdigpakkede medisiner gjennom avtale med kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Den går ut på at fastlegen sender hele listen over pasientens LIB elektronisk til reseptformidleren. For de av pasientene som får legemidler multidosepakket vil multidoseapoteket hente ned LIB fra reseptformidleren. Andre leger (for eksempel på legevakt og sykehus) kan også hente ned LIB på disse pasientene. Ved endringer i legemidler i bruk i legens journalsystem gjør systemet automatisk klar ny LIB for sending sammen med e-resepter.

  Fastleger som benytter System X og Plenario vil få systemstøtte for den nye funksjonaliteten i høstrelease 2015, mens fastleger som benytter CGM Journal vil få funksjonaliteten i vår/høstrelease 2016. Forskrivningsmodulen (Winmed 2/Vision) har støtte allerede. Overgangen til elektroniske rutiner må skje koordinert med multidoseapoteket, og den enkelte lege vil bli nærmere kontaktet vedrørende oppstartstidspunkt.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media