Må unngå overdiagnostikk

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Overdiagnostikk og overbehandling var tema da Telemark legeforening inviterte til årsmøte i slutten av august.

Tor Severinsen (t.v.) og Gisle Roksund ser frem til to nye år. Foto Lise B. Johannessen

– Jeg er nok litt over «middels interessert» i dette temaet tilstod kveldens innleder Gisle Roksund.

– Tidlig diagnostikk og behandling av fenomener og tilstander som ennå ikke har gitt symptomer, er ubønnhørlig forbundet med fare for overdiagnostikk, overbehandling og et dyrere helsevesen, sa Roksund og la til at den inflasjon i sykdomsbegrep og unødvendig bruk av helsetjenestens begrensede ressurser som vi ser i dag, går utover de som er virkelig syke. Vi jakter på diagnoser hele tiden – livet er blitt en «premorbiditetstilstand», sa han. Samtidig understreket han at de med høyest risiko naturligvis skal behandles, men at studier viser at en av sju behandlinger er unødvendige.

– Alle klinikere kjenner mer eller mindre på tendensen til overdiagnostikk og overbehandling når man er usikker. Hver dag rekvireres prøver og undersøkelser for å være på den «sikre siden». De yngre legene står i en vanskeligere situasjon – frykten for å gjøre feil er stor Alle vil gjøre en god jobb og kan føle usikkerhet og en utrygghet for ikke å oppdage en alvorlig tilstand som kan ligge til grunn for pasientens symptomer. Noe av min største bekymring er imidlertid at det som oppfattes som det normale ikke lenger er normalt, sa han.

– Hva gjør vi når pasienten krever å få gjort undersøkelser, som vi mener det ikke er grunnlag for, spurte Roksund.

– Jeg tror vi må stå frem og si hva vi tenker om det. Vi må tørre å stå opp og fremheve fagligheten. Vi må begynne å rydde og ta ansvar selv, være tydelige og kritiske, slo han fast og viste blant annet til Norsk forening for allmennmedisins arbeid med et policydokument om overdiagnostikk der foreningen fremmer en rekke tiltak mot overbehandling.

Ca. 40 medlemmer var til stede på årsmøtet der fastlege Øystein Line ved Heistad legekontor ble tildelt utmerkelsen «Årets lege». Line har vært allmennpraktiserende lege i Grenland siden 1977 og har bygget opp et stort legesenter. Han har også vært et aktivt medlem av praksiskonsulentordningen ved Telemark sykehus.

– Jeg synes det er morsomt å leve i nuet – det er derfor morsomt å bli årets og ikke fjorårets lege, sa Line da han mottok prisen.

Tor Severinsen gjenvalgt

Tor Severinsen ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark, ble gjenvalgt med akklamasjon og tar nå fatt på sin sjuende periode som leder av Telemark legeforening. Med seg i styret får han blant annet de to årsmøtevalgte medlemmene Sissel Borthne Gundersen og Gisle Roksund samt representanter fra yrkesforeningene. Per desember 2014 hadde Telemark legeforening 774 medlemmer hvorav 109 var pensjonister.

Anbefalte artikler