m2015/18
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Rettelser
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Internasjonal medisin
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media