Myter, løgn og sannhet – men også en del påstander

Eirik Methlie Hagen Om forfatteren
Artikkel

Furuholmen, Dag

Usatynski, Ted

Mannen

Myter, løgn & sannhet. 312 s. Oslo: Cappelen Damm, 2015. Pris NOK 329

ISBN 978-82-02-47786-8

Mannen er en bok for menn som ønsker «å gjenoppdage sin maskulinitet, og kunne verdsette det spesifikke ved å være mann». Boken er skrevet av menn – for menn. Her får man presentert «ny forskning fra psykologi, samfunnsvitenskap og nevrobiologi», samtidig som forfatterne skal utforske mannens rolle før og nå.

Forfatterne starter med fødselen og følger mannen gjennom ulike livsfaser frem til han er gammel. De tar opp temaer som vennskap, seksualitet, farskap og modenhet. Språket er lett og ledig. Det varieres med ulike uttrykksformer, fra et populærvitenskapelig preg, via forfatternes egne vurderinger, til direkte og konkrete råd til leserens eventuelle problemer, der vi også nærmest blir invitert inn i forfatternes egne samtalegrupper.

Det er åpenbart at forfatterne, for øvrig i god tradisjon med psykologien ellers, har stor tiltro til evolusjon, biologi og oppvekstmiljø. At en grunnleggende ulikhet mellom kjønnene finnes og at dette skyldes biologi og evolusjon levnes ingen tvil. På første side kan man lese: «Allerede kort tid etter fødselen ser vi hvordan små gutter uttrykker maskulin energi. Det kan være måten de tar litt hardere tak i mors brystvorter på, eller at de ler med en herlig intensitet.» Jeg synes slike utsagn er den store svakheten og sliter med å opprettholde motivasjonen for videre lesing når jeg med jevne mellomrom må forholde meg til slike udokumenterbare påstander, som også tidvis virker urimelige. Jeg må også påpeke at enkelte kildehenvisninger, som det tross alt er en del av, ikke alltid forsvarer påstandene de skal dokumentere.

Målet er vel å styrke en manns selvtillit gjennom å forklare tankemønster og atferd til menn ved å lære om mannens biologi og hans oppvekstvilkår. Dette er sikkert en god metode for enkelte. Jeg er enig med forfatterne i at mannens rolle er i endring. Selv husker jeg fra skolen hvordan pappaen systematisk ble fremstilt som den uvitende i naturfagsboken, og det er vel slike oppfatninger forfatterne ønsker å ta et oppgjør med. Emnemessig omfavnes det bredt, og de fleste temaer blir derfor overfladisk behandlet. Jeg synes boken er god når den omhandler samliv med partnere, og når forfatterne diskuterer problemstillinger der kjønnets betydning er tonet litt ned.

Denne boken har ikke vært til stor nytte for meg i legerollen. Om du, i motsetning til meg, kjenner deg igjen i denne anmeldelsens første linje, er den kanskje noe for deg på det personlige plan.

Anbefalte artikler