()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mirabegron skal ikke brukes av pasienter med meget høyt blodtrykk

  Mirabegron skal ikke brukes av pasienter med meget høyt blodtrykk

  Behandling med mirabegron (Betmiga) har ført til alvorlig hypertensjon hos enkelte pasienter. Det er også meldt om tilfeller av hjerneslag og hjerteinfarkt. Europeiske legemiddelmyndigheter har derfor konkludert med at mirabegron ikke skal brukes ved alvorlig ukontrollert høyt blodtrykk (1).

  Mirabegron representerer et nytt behandlingsprinsipp ved overaktiv blære, og kan være et alternativ til antikolinerge legemidler som ofte er uegnet hos eldre (2).

  Råd til leger:

  Pasienter med systolisk blodtrykk over 180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk over 110 mm Hg skal ikke bruke mirabegron.Mål blodtrykket før behandlingsstart og jevnlig under behandlingen.Seponer mirabegron dersom pasienten utvikler alvorlig hypertensjon.Gjør interaksjonsanalyse med pasientens øvrige legemidler.Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

  Vanlige bivirkninger ved bruk av mirabegron er takykardi (1/100) og urinveisinfeksjon (3/100). Mirabegron metaboliseres av CYP3A4 og CYP2D6 og kan gi høyere konsentrasjon av metoprolol. Mirabegron kan også gi økt konsentrasjon av substrater for P-glykoprotein som digoksin og dabigatran (3).

  Preparatomtalen og pakningsvedlegget er oppdatert, og det er sendt «Kjære helsepersonell-brev» til allmennpraktikere, gynekologer, urologer og geriatere.

  Les vår legemiddelanmeldelse av mirabegron i «Nytt om legemidler» i Tidsskriftet nr. 18/14.

  Palliativ behandling i livets sluttfase: Alle aktuelle antiinfektiver kan nå skrives direkte på blå resept

  Palliativ behandling i livets sluttfase: Alle aktuelle antiinfektiver kan nå skrives direkte på blå resept

  Legemiddelverket åpner for at et bredt utvalg av antiinfektiver kan skrives direkte på blå resept ved palliativ behandling. Også midler til injeksjon og infusjon er inkludert i ordningen.

  Tidligere var det nødvendig å søke individuell refusjon for flere av disse legemidlene. De nye refusjonsreglene gjør det enklere for legen å tilby avansert behandling i hjemmet i livets sluttfase.

  Alle aktuelle virkestoff med markedsføringstillatelse er nå inkludert i ordningen. Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. Kode: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase.

  Enkelte pakninger omfattes ikke av ordningen. Legemidler til behandling av HIV, hepatitt c, tuberkulose og lepra dekkes fortsatt etter § 4 (smittsomme sykdommer).

  Strengere regler for privatimport av legemidler

  Fra 1. oktober kan postforsendelser med legemidler fra utlandet bli stoppet og destruert av Tollvesenet. Hensikten med et strengere regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.

  Legemiddelverket anbefaler at forbrukere generelt er forsiktige med å handle legemidler på nettet, fordi mange av «apotekene» driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger.

  Få unntak

  Det nye regelverket tillater kun import av legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie og godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen) (4). I praksis betyr dette at det er svært få legemidler som kan importeres av privatpersoner.

  Dersom du mener at din pasient trenger et legemiddel som ikke er på det norske markedet, kan du søke om godkjenningsfritak. Det er fortsatt lov å ha med legemidler til eget bruk på reise.

  Ny ordning for nettapotek

  For å bekjempe ulovlige nettapotek har europeiske legemiddelmyndigheter innført nasjonale registreringsordninger.

  Oversikt over lovlige norske nettapotek finner du her: http://legemiddelverket.no/nettapotek

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media