Trombektomi etter hjerneslag

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Nok en studie viser at trombektomi bedrer utfallet etter hjerneslag.

Trombektomi er i ferd med å befeste sin plass i behandlingen av hjerneslag etter at man har dokumentert gode resultater i flere studier (1). I en ny spansk multisenterstudie ble 206 pasienter med hjerneslag i fremre kretsløp randomisert til å få medisinsk behandling inkludert intravenøs trombolyse og med eller uten trombektomi (2).

Pasientene som fikk trombektomi, hadde mindre sekveler etter hjerneslaget og høyere funksjonsnivå målt 90 dager senere. For endepunktene intrakranial blødning og død var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var planlagt at studien skulle inkludere 690 pasienter, men rekrutteringen ble stoppet tidligere av etiske årsaker, da interimsanalyser viste at trombektomi ga mindre uførhet.

– Dette er den fjerde i rekken av multisenterstudier publisert i år som viser at trombektomi gir bedre resultater enn medikamentell behandling alene, sier Ulrike Waje-Andreassen, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

– Studien har hatt en godt gjennomtenkt design. Den ble gjennomført i Catalonia, Spania, hvor man har satset mye på å bedre behandlingen av hjerneslag. I Norge bør vi nå også prioritere etableringen av akutte behandlingssentre for hjerneslag, der det kan gjøres rask nevroradiologisk diagnostikk og rask intervensjon, sier Waje-Andreassen.

Anbefalte artikler