Repetisjon av klinisk mikrobiologi

Halvor Rollag Om forfatteren
Artikkel

Høiby, Niels

Skinhøj, Peter

Kompendium i mikrobiologi og infektionsmedicin

338 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 350

ISBN 978-87-7749-781-0

Kompendiet er skrevet av de samme forfatterne som har skrevet læreboken Klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, og det presenteres som et sammendrag av nevnte lærebok. Denne utgivelsen er ifølge forfatterne derfor beregnet på medisinstudenter som skal forberede seg til eksamen.

For å få fullt utbytte av dette kompendiet er det nærmest en forutsetning at man har forfatternes lærebok tilgjengelig. Mens læreboken har rikelig med illustrasjoner og tabeller, er dette kompendiet tilnærmet ren tekst. Den har et appendiks med fem litt kompliserte tabeller og noe få tabeller i teksten, men ingen illustrasjoner.

Omtalen av de enkelte mikrobene er enhetlig og systematisk, slik at det er lett å finne frem til den kunnskapen man er på jakt etter. I tillegg til omtalen av mikrobene har kompendiet også egne kapitler om smittevern, prinsipper for antibiotikabruk og infeksjonsmedisinske vurderinger. Det infeksjonsmedisinske aspektet er ellers sterkt nedtonet, slik at selv om kompendiets tittel tilsier at det også dekker infeksjonsmedisin, er klinisk mikrobiologi en mer dekkende betegnelse.

Så langt jeg kan bedømme, er teksten oppdatert og holder høy faglig kvalitet. Men når fremstillingen er så komprimert som her, må det nødvendigvis gå på bekostning av relevante nyanser. Likevel er det imponerende hvor mye informasjon som formidles uten at teksten virker oppramsende.

En av styrkene er at det er lett å finne frem fordi kapitlene er oversiktlige og fordi det er et godt stikkordregister.

Det er en forutsetning at man har kunnskaper i mikrobiologi fra før og nå ønsker en gjenoppfriskning. Selv om målgruppen er medisinstudenter som leser til eksamen, vil også leger som ønsker å fornye sine mikrobiologikunnskaper, ha glede av kompendiet.

Anbefalte artikler