Naturvitenskap og samfunnsengasjement!

Hanne Thürmer Om forfatteren
Artikkel

Oslo Katedralskole la grunnlaget for medisinstudiet, jeg har aldri angret på valget! Ønsket om å forebygge sykdom og hjelpe mennesker var sterkt. Jeg skrev om røyking, overvekt og livsstil, og reiste allerede som student på kongresser med egne innlegg.

Epidemiologi og statistikk førte til et doktorgradsstipend om sosial ulikhet og helse, et tema som fortsatt engasjerer meg hver dag! Hvordan kan ulikheter i helse reduseres? Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø var et flott sted for forskning.

Etter disputas ble det indremedisin og kardiologi. Den første LIS-stillingen fikk jeg på Notodden, det la grunnlaget for en livslang kjærlighet til lokalsykehuset! Spesialisering og lederutfordringer ved Rikshospitalet, St. Olav, Helse Sør og Kunnskapssenteret, men alltid tilbake til Notodden sykehus.

På Notodden er det lett å involvere seg på sykehuset og i lokalpolitikken. KrF har en helsepolitikk som tar vare på de svakeste, det passer mitt engasjement! Jeg er 1. vara på Stortinget for KrF Telemark, nasjonal helse- og sykehusplan skal behandles på Stortinget i høst.

Jeg ønsker at de store universitetsklinikkene i Norge reetablerer professorater og avdelinger for generell indremedisin. Breddekompetanse, kontinuitet og koordinering er viktige oppgaver. Økende spesialisering kan føre til fragmentert kunnskap, noen må være «pasientens fastlege i sykehus». Den kompetansen som ligger i helhetstenkning bør løftes i status og forskning. Akuttmottakene trenger mer indremedisinsk ledelse, gjerne etter modell fra USAs «hospitalists». Som leder for Norsk indremedisinsk forening gløder jeg for dette!

Se video: http://legeforeningen.no/derfor

Anbefalte artikler