Ebolavaksine viser lovende resultater

Liv-Ellen Vangsnes Om forfatteren
Artikkel

En norskledet studie fra Guinea tyder på at man har lyktes med å utvikle en effektiv ebolavaksine.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Ebola har til nå ført til mer enn 11 000 dødsfall i Vest-Afrika, og det pågående utbruddet er det største som noen gang er registrert.

I mars i år startet Folkehelseinstituttet sammen med bl.a. Verdens helseorganisasjon, Leger uten grenser og helsemyndighetene i Guinea en klinisk fase 3-studie for å vurdere effekten av den foreløpige vaksinen rVSV-ZEBOV. I fase 1- og fase 2-studier hadde man allerede dokumentert vaksinens sikkerhetsprofil. De foreløpige resultatene fra studien ble nylig publisert i The Lancet (1).

Metoden gikk ut på å vaksinere en «ring» av mennesker rundt nye ebolatilfeller. Disse ble randomisert til umiddelbar (n = 4 123) eller forsinket vaksinasjon tre uker senere (n = 3 528). Av dem som ble vaksinert med en gang, var det ingen som ble syke av ebola, men i kontrollgruppen var det 16 nye tilfeller ti dager eller mer etter randomisering. Forskerne konkluderer med at den foreløpige analysen tyder på at vaksinen kan være svært effektiv og trygg.

– Denne studien gir håp om at vaksinering kan bli et viktig virkemiddel i bekjempelsen av fremtidige ebolautbrudd. Samtidig som det ligger et imponerende arbeid bak denne studien, er det tragisk at vaksine ikke var tilgjengelig tidligere. Med en effektiv vaksine ville utbruddet trolig fått et betydelig mindre omfang. Og fortsatt er det en vei å gå før man har en godkjent vaksine, sier Arne Broch Brantsæter, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling og CBRNe-senteret, Oslo universitetssykehus.

– Det haster med å utarbeide strategier for hvordan vaksiner kan utvikles og produseres raskt ved utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer. Men vaksine kan aldri bli en erstatning for velfungerende helsetjenester, godt smittevern og god overvåking av infeksjonssykdommer. Befolkningens tillit til helsemyndighetene er også en helt avgjørende faktor. Mangel på tillit er en viktig forklaring på hvorfor det gikk så galt i Vest-Afrika denne gangen, sier Brantsæter.

Anbefalte artikler