Premiereguleringsfondet for privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon, kostnader for næringsdrivende leger ved regulering av pensjoner for tidligere ansatte. Det ble i forbindelse med søknader høsten 2014 utbetalt i overkant av fire millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling samt for engangspremier og avviklingstilskudd til sikringsordningen.

Søknadsfristen er fredag 16. oktober.

Les mer på: http://legeforeningen.no/premiereguleringsfondet

Anbefalte artikler