Aldri hatt større kursvirksomhet

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Stian Holmvik og Hege Gjessing. Foto: Ellen Juul Andersen

Stian Holmvik, som leder Nordland legeforening, forteller at lokalforeningen økte kapasiteten på grunnkurs B med 50 % i fjor. Til sammen arrangerte lokalforeningen 16 kurs og konferanser med hele 1 155 kursdeltakere. På årsmøtet påpekte Holmvik sa at dette aldri hadde kunnet skje, hvis de ikke hadde hatt et så fremragende sekretariat. Nordland legeforening har en bred portefølje av kurs, alt fra samarbeidskonferanser med NAV og IA-rådet i Nordland, akuttmedisinkurs, kurs i villmarksmedisin, i tillegg til et utall av grunnkurs.

Årsmøtet gjenvalgte Stian Holmvik som leder, de årsmøtevalgte styremedlemmene er Margit Steinholt (gjenvalg) og Morten Juul Sundnes (ny). Varamedlemmer ble Knut Kjerpeseth (gjenvalg) og Åse Valla (ny).

Anbefalte artikler