Ny president på lokalforeningsmøte

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Det er spennende å se hva som foregår lokalt, knytte kontakter og å lære.

President Marit Hermansen på medlemsmøte i Tønsberg. Her flankert av Ole Johan Bakke og Tom Ole Øren fra Vestfold legeforening. Foto: Lisbet T. Kongsvik

Det sa Marit Hermansen da hun besøkte Vestfold legeforening en uke før hun trådte inn i presidentvervet.

Hun er invitert rundt til å besøke flere av medlemsmøtene i lokalforeningene i høst.

– Det er interessant å se hvor mye som foregår i det ganske land. Det er morsomt å få nye tanker og ideer. Det gir meg energi, forteller Hermansen. Nærmere 60 Vestfold-leger møtte opp for å høre kommende president snakke om utfordringene i fremtidens helsevesen.

– Jeg er glad for at Legeforeningen de siste årene har gått inn for å satse på lokalforeningene. Det er ekstra hyggelig å se at oppmøtet er så stort som her i Vestfold, sa Hermansen.

– Utfordringene i helsevesenet i fremtiden er mange. Samfunnet kommer til å bli annerledes. Vi blir flere eldre i Norge og vi behandler folk slik at de lever lenger med sine sykdommer. Det foregår hele tiden en urbanisering i verden. Folk flytter inn til sentrale strøk og det vil påvirke helsevesenet, understreket hun.

– Landsstyret er min sjef og Legeforeningens øverste organ. Det blir derfor min oppgave å jobbe med det arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsstyremøtet i mai i de to neste årene som president, sa hun. Hun nevnte noen viktige områder; verdier og profesjonsetikk, faglig utvikling av helsetjenesten, kvalitet og trygghet, dialog og samarbeid, forskning og utdanning, sykehusstruktur, legevakt, prioritering og spesialiststruktur. Hun fortalte videre at det nyvalgte sentralstyret i høst skal diskutere hvilke saker Legeforeningen skal prioritere å jobbe med fremover.

– Jeg ønsker å bidra til å videreutvikle en sterk legeforening som skal være tydelig overfor medlemmene. Vi må utvikle den formen vi har både som en faglig forening og fagforening, avsluttet Hermansen.

Anbefalte artikler