LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Hvordan vi tar imot mennesker i nød, er avgjørende

Tid for å hjelpe

Epilepsi i Norden

Forekomsten av epilepsi i de nordiske landene er kartlagt i flere studier, men resultatene er vanskelig å sammenlikne. Samlet tyder studiene på at rundt 0,6 % av Nordens befolkning har aktiv epilepsi, dvs. er under behandling for epilepsi eller har hatt minst ett epilepsianfall de siste fem årene. Dette innebærer at ca. 30 000 personer i Norge har epilepsi.

Forekomst av epilepsi i de nordiske landene

Terapeutisk hypotermi

Terapeutisk hypotermi brukes for å beskytte hjernen etter hjertestans og traumatisk hjerneskade og under visse former for kirurgi. Dyrestudier viser god nevroprotektiv effekt av hypotermi, men dokumentasjonen for klinisk bruk er mer usikker. Bruk av dyp hypotermi under langvarig aortakirurgi synes å være best begrunnet.

Nevroprotektiv effekt av hypotermi

Kvinne med svekket kraft i armer og bein

En kvinne i 60-årene med vekttap og lett sekvele etter høyresidig hjerneinfarkt ble innlagt i en nevrologisk avdeling pga. raskt innsettende tetraparese. Blodprøvene viste at årsaken var en annen enn et nytt hjerneslag.

En kvinne med kraftsvikt i armer og bein

Nanomedisin mot kreft

Nanopartikler er svært små partikler med diameter målt i nanometer. Ved nanoteknologi konstrueres slike partikler til å bære legemiddelmolekyler for å gi bedre farmakokinetiske egenskaper, bedre terapeutisk effekt og mindre bivirkninger enn konvensjonell kjemoterapi. Forventningene til nanomedisin er store.

Nanomedisin i kreftbehandling – håp til små partikler

Anbefalte artikler