Screening for tarmkreft virker

Magnus Løberg Om forfatteren
Artikkel

Screening for tarmkreft med fleksibel sigmoidoskopi reduserer forekomst og død av sykdommen, og for de fleste er én undersøkelse nok.

Magnus Løberg. Foto: Dagrunn Kyte Gjøstein

Opp mot 4 000 personer rammes årlig av kreft i tykktarmen og endetarmen i Norge, og dødeligheten er på rundt 40 %. Screening med fleksibel sigmoidoskopi eller koloskopi kan både føre til at kreft oppdages tidligere og at kreft forebygges ved å fjerne adenomatøse polypper. Det er en utbredt oppfatning at personer som har fått fjernet adenomatøse polypper har høy risiko for senere å utvikle kreft, og disse personene kontrolleres derfor hyppig med nye koloskopier.

Mitt doktorgradsarbeid bygger på en randomisert kontrollert studie med over 100 000 kvinner og menn i alderen 50 – 64 år. Vi fant at gruppen som ble tilbudt screening med fleksibel sigmoidoskopi hadde 20 % lavere forekomst og 27 % færre dødsfall av tarmkreft sammenliknet med kontrollgruppen som ikke ble tilbudt screening. I en kohortstudie med over 40 000 deltakere fant vi at personer som har fått fjernet adenomatøse polypper fra tarmen ikke har økt risiko for å dø av tarmkreft sammenliknet med resten av den norske befolkningen.

Resultatene indikerer at én screeningundersøkelse for tarmkreft i 50 – 60 års alder kan være hensiktsmessig, og for de aller fleste behøver ikke denne å gjentas.

Disputas

Magnus Løberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20. januar 2015. Tittelen på avhandlingen er Prevention and early detection of colorectal cancer. A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance.

Anbefalte artikler