Helsetjeneste for et samfunn i endring

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Vårt «lille land» står foran svært ulike fremtidsscenarier. Politikerne trenger faglig ekspertise for å kunne gjøre gode veivalg. Legeforeningen vil være en aktiv rådgiver og samfunnsaktør.

Å spå om fremtiden er risikabelt. Muligheten for retrospektiv latterliggjøring hos fremtidige generasjoner er overhengende. Likevel må vi se fremover. Vi skal reise bygg som ikke må være utdatert når de er ferdige. Innføring av nytt medisinsk-teknisk utstyr krever store investeringer, samtidig som det er kort halveringstid på teknologien. Mange av strukturendringene i helsevesenet er så store at de tar lang tid å innføre, litt som å sende store lokomotiv på nye spor. Alt dette krever et godt blikk fremover for å kunne gjøre opplyste veivalg. Vi må bruke kunnskapen vi har om dagens samfunn, om demografiske endringer og medisinens rivende utvikling. Samtidig må vi ha et våkent blikk for trender i utvikling.

En av disse trendene har vi sett i sommerens bilder av flyktninger som setter livet på spill på vei over Middelhavet. Vi ser en folkevandring som har gjort dype inntrykk på oss og skapt et bredt engasjement. Utviklingen av det moderne samfunnet gjør at verden har blitt mindre. Mindre i den forstand at nyheter brer seg fort, vi kan bevege oss raskt og enkelt holde kontakt med nettverk over hele verden. Vi kan ikke lenger leve avsondret og beskyttet i vårt hjørne av verden. Rike land i vesten må bidra både til de politiske løsningene og den nøden som oppstår langs fluktrutene ved krig og katastrofer.

Flyktningestrømmene berører oss direkte nå. Men det kommer også til å prege samfunnet vårt fremover. Vi ser konturene av en tid med store folkevandringer og vil i økende grad internasjonaliseres i det daglige med flere kulturer til stede i hverdagen vår. Det har også betydning for hvordan samfunnet og helsevesenet skal organiseres.

Samtidig ser vi en global urbanisering uavhengig av krig og katastrofer. Det er en trend helt ned i lokalsamfunnene. I min lille kommune, avfolkes Finnskogen, mens kommunesenteret øker. I Hedmark fylke ser vi at mjøsbyene øker, samtidig som folketallet i fylket nærmest står stille. Oslos befolkning øker slik at det må bygges to klasserom i uka.

Vårt «lille land» står derfor foran svært ulike fremtidsscenarier. Det er en stor utfordring å planlegge en helsetjeneste for så ulike samfunnsendringer. De ytterste øyene med en aldrende befolkning og vansker med å rekruttere fagfolk skal likevel ha både beredskap og kontinuitet i helsetjenesten. Byene, som knirker i sammenføyningene, skal bygge nye tjenester på riktig sted for en stadig økende befolkning.

Dette vil kreve ulike løsninger. For å gjøre gode veivalg trenger politikerne både faglig ekspertise, kunnskap om gode modeller og evnen til å tenke nye tanker. Legeforeningen skal være en aktiv rådgiver og samfunnsaktør. Våre 45 fagmedisinske foreninger representerer en faglig bredde, kunnskap og erfaring som er helt nødvendig for utvikling av helsetjenestene. Legeforeningen bruker disse erfaringene og denne kunnskapen hver dag for å bidra til en samfunnsutvikling i riktig retning.

Anbefalte artikler