m2016/4
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Fra andre tidsskrifter
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Legelivet

MINNEORD

Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media