Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Lars Slørdal
Thoralf Christoffersen

Kommentar og debatt

Christian Buskop
Per Olav Berve
Mads Alexander Sabel
Guri Ranum Ekås
Lars Engebretsen
Sigurd Evensen
Thea Forr
Ahmad Al-Fattal
Cathrine de Groot
Greger Lønne
Edith Roth Gjevjon
Geir V. Berg
Sverre Bergh
Ansgar Berg
Camilla Gjerstad
Knut W. Ruyter

Fra andre tidsskrifter

Kaveh Halland Rashidi
Tor Atle Rosness
Kaveh Halland Rashidi
Kaveh Halland Rashidi
Haakon B. Benestad

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Originalartikkel

Karin Isaksson Rø
Olaf Gjerløw Aasland

Oversiktsartikkel

Stina Nordeng
Hedvig Nordeng
Sigurd Høye

Klinisk oversikt

Torleiv Svendsen
Kristin Å. Alfstad
Morten I. Lossius
Karl O. Nakken

Noe å lære av

Lars Christian Bråten
Dag Henrik Reikvam

Språkspalten

Erlend Hem
Steinar Madsen

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Sigrun Halvorsen
Lars T. Fadnes

Legelivet

Kristin Viste
Hege Synnøve Havstad Clemm
Robert A. Burman
Henrik Brochmann
Geir Wenberg Jacobsen
Steinar Westin

Aktuelt i foreningen

Anne Berit Guttormsen
Christine Rian Johannessen

Gjesteskribent

Oddmund Harsvik