Hvor intensiv bør blodtrykksbehandling være?

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Intensiv blodtrykksbehandling gir lavere risiko for hjerte- og karsykdom og død enn standardbehandling, viser en ny studie.

I den såkalte SPRINT-studien, som nylig er publisert i New England Journal of Medicine (1), ble flere enn 9 300 pasienter med systolisk blodtrykk > 130 mm Hg og økt risiko for hjerte- og karsykdom, men uten diabetes, randomisert til å få intensiv blodtrykksbehandling med målblodtrykk < 120 mm Hg eller standardbehandling med målblodtrykk < 140 mm Hg.

Etter ett år var gjennomsnittsblodtrykk i intervensjonsgruppen 121,4 mm Hg og 136,2 mm Hg i kontrollgruppen. Studien ble avbrutt før planlagt, fordi det var signifikant lavere risiko for hjerte- og karsykdom og død i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (hasardratio 0,75; 95 % KI 0,64 – 0,90). Pasientene i intervensjonsgruppen hadde flest bivirkninger, bl.a. hypotensjon, synkope, elektrolyttforstyrrelser og nyresvikt, men ikke flere skader forårsaket av fall.

– Denne studien har vært omtalt som banebrytende av flere hypertensjonseksperter, sier Tonje Amb Aksnes, overlege og ph.d. ved Seksjon for invasiv kardiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål. – Men det har også kommet kritiske innvendinger. Hovedfunnet var reduksjon i hjertesvikt. Ettersom systolisk blodtrykk ved studiestart i snitt var relativt moderat, på 140 mm Hg, kan det være at de gode resultatene ved intensivbehandling beror på at kontrollgruppen fikk redusert sin blodtrykksbehandling, særlig med diuretika, sier hun.

– I alle studier blir pasientene fulgt tettere enn det som er mulig i normal klinisk praksis. I denne studien ble det brukt helautomatisk blodtrykksmåling etter fem minutters hvile i et stille rom. Dette gjør at resultatene ikke nødvendigvis er overførbare til klinisk praksis. Denne studien vil bli mye diskutert, ettersom høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for kardiovaskulær sykdom og død, sier Aksnes.

Anbefalte artikler