Re: Hva skyldes feberkramper?

Arne Westgaard Om forfatteren

Takk for fin oppdatering om feberkramper (1). Jeg ser at det fortsatt er omdiskutert om feber i seg selv eller rask økning i kroppstemperatur forårsaker «feberkramper» hos en umoden hjerne, samt at betegnelsen «feberkramper» kanskje er en overforenkling som tildekker de spesifikke årsakene. Jeg tenker da spesielt på at antipyretika ser ut til å ha lite effekt, og at sammenhengen med spesifikke virusinfeksjoner er så sterk. Det er i høyeste grad interessant å lese at dyrestudier viser en redusert tendens til feberkramper ved høyere nivåer av CO2 – har man vurdert om dårlig inneklima (holde vinduet lukket om natten) for å øke CO2-nivået kunne redusere faren for feberkramper, eventuelt som sekundærprofylakse?

1

Heuser K, Nakken KO, Sandvig I et al. Hva skyldes feberkramper? Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 36 – 8. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler