Re: Hva skyldes feberkramper?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for fin oppdatering om feberkramper (1). Jeg ser at det fortsatt er omdiskutert om feber i seg selv eller rask økning i kroppstemperatur forårsaker «feberkramper» hos en umoden hjerne, samt at betegnelsen «feberkramper» kanskje er en overforenkling som tildekker de spesifikke årsakene. Jeg tenker da spesielt på at antipyretika ser ut til å ha lite effekt, og at sammenhengen med spesifikke virusinfeksjoner er så sterk. Det er i høyeste grad interessant å lese at dyrestudier viser en redusert tendens til feberkramper ved høyere nivåer av CO2 – har man vurdert om dårlig inneklima (holde vinduet lukket om natten) for å øke CO2-nivået kunne redusere faren for feberkramper, eventuelt som sekundærprofylakse?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media