MINNEORD

Henrik Brochmann, Geir Wenberg Jacobsen, Steinar Westin Om forfatterne
Artikkel

Arne Ivar Østensen

En av de mest markante skikkelsene i norsk allmennmedisin gjennom nær 40 år døde stille på St. Olavs hospital 20. november 2015. Det var ikke uventet, selv om noen hadde begynt å tro at han var udødelig. På tross av lang tids helseplager og kreftsykdom beholdt han den usedvanlige energien og smittende entusiasmen som preget hans liv. Da han ble tildelt Nidarosprisen for arbeidet med utviklingen av faget allmennmedisin, ble han introdusert som «lege, bonde, skraphandler og ildsjel». Han fikk også Løvetannsprisen, – Norsk selskap for allmennmedisins høyeste utmerkelse.

Folk flest kjente Arne Ivar som «hainn lægen på Heimdal» der han drev sin mangfoldige legepraksis. Som pensjonist kjøpte hanseg gard for hester og andre dyr øverst i Folldal med legekontor i sokkelen. Han påtok seg legevikariater i Utkant-Norge og var lege for mineryddingspersonellet på Hjerkinn frem til sist sommer. Den tidligere majoren var også bystyremedlem og leder av Trondheim Høyre.

Arne Ivar var født 8. mars 1940 som sønn i en distriktslegefamilie. Han flyttet ofte, ble tidlig kjent med legearbeid under ulike forhold og mintes særlig oppveksten på Sømna. Etter fullført legeutdanning i Tyskland i 1967 og en kort periode som assistentlege på sykehus, startet han som allmennpraktiserende lege på Heimdal. Han ble tidlig godkjent som «Almenpraktiker Dnlf» og var den første universitetslektoren i allmennmedisin ved det senere Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-vitenskapelige universitet i 1976.

Arne Ivar Østensens navn er likevel knyttet til den mangeårige innsatsen for å gjøre allmennmedisin til et fullverdig spesialistfag og for opprettelsen av en fastlegeordning i Norge.

Han ivret for at primærhelsetjenesten fikk kvalifiserte leger gjennom en omfattende femårig utdanning. «Allmennmedisin må læres i allmennpraksis» ble hans motto. Med støtte fra likesinnede kolleger ble han formann både i Sør-Trøndelag legeforening (1978 – 79) og Alment praktiserende legers forening (1983 – 86). Han ledet Legeforeningens spesialitetskomité for allmennmedisin fra begynnelsen av (1983). Senere tok han initiativet til Nidaroskongressen og Oppdalsuka i allmennmedisin. Våren 2016 arrangeres sistnevnte for 25. gang.

Mange kjente Arne Ivar best som dyrevenn med en særlig entusiasme for islandshester. Det gikk gjetord om rideleirene for voksne og barn på Hjerkinn, og om hester og høner og andre dyr i hagen utenfor kontoret på Heimdal. Kolleger beskrev ham som en «vulkan av energi». Han kastet gjerne baller opp i luften, men noen måtte andre ta ned igjen.

Arne Ivars ånd preger fortsattnorsk allmennmedisin. Våre varme tanker går til hans kjære Guri og den nærmeste familien.

Anbefalte artikler