Vaksineutvikling mot barnediaré i u-land

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Molekylær kartlegging av det varmestabile toksinet til E. coli legger til rette for rasjonell vaksinedesign.

  Arne Michael Taxt Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen
  Arne Michael Taxt Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen

  Årlig dør om lag en halv million barn i u-land av akutt diaré. I tillegg fører gjentatte diaréepisoder til underernæring, hemmet vekst og forsinket utvikling hos mange flere barn. Enterotoksigen Escherichia coli, en patogen variant av E. coli, er en av de viktigste årsakene til diaré hos barn i u-land. Enterotoksigen E. coli kan produsere to ulike toksiner: et varmestabilt og et varmelabilt. Enterotoksigen E. coli som produserer varmestabilt toksin forårsaker de fleste alvorlige formene for enterotoksigen E. coli-diaré blant barn i u-land, og vi har derfor konsentrert oss om å bidra til utviklingen av en vaksine mot dette.

  Toksinet gir diaré ved å overaktivere en reseptor i tarmen som normalt reguleres av to peptider, guanylin og uroguanylin. Peptidene og reseptoren bidrar til å opprettholde normal væskebalanse i tarmen. Vårt viktigste funn er at det er en reell fare for at en vaksine mot det varmestabile toksinet kan generere antistoff som gir uønsket kryssreaksjon med disse humane peptidene. Men vi har også vist at det er mulig å danne antistoff som nøytraliserer det varmestabile toksinet uten å kryssreagere.

  Vi har utført en detaljert molekylær kartlegging av det varmestabile toksinet som viser hvilke epitoper som kan gi opphav til trygge, ikke-kryssreagerende antistoffer, og hvilke deler av molekylet som bør muteres for å gjøre vaksinen ikke-toksisk. Denne informasjonen vil vi bruke til å konstruere en trygg og effektiv vaksine, som forhåpentligvis kan bli et viktig bidrag mot barnediaré.

  Disputas

  Arne Michael Taxt disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 5.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Characterisation of toxic, antigenic and cross-reactive determinants of the heat-stable toxin of enterotoxigenic Escherichia coli. Towards rational design of a toxoid vaccine.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media