Tragisk farse

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Da kirurgen Paolo Macchiarini ble rekruttert til Karolinska institutet i 2010, gikk han straks i gang med sin revolusjonerende metode: Å bytte ut trachea hos utvalgte pasienter med et stamcelleovertrukket plastrør. I dag er seks av de totalt åtte opererte pasientene døde.

I 2014 ble det påstått at Macchiarinis artikler i The Lancet manglet etisk godkjennelse av prosjektene og at fremstillingen var en tilsløring av dårlige operasjonsresultater. Karolinska nedsatte en granskningskommisjon, som frikjente ham. I hjemlandet Italia var han også i hardt vær, anklaget for blant annet bedrageri og CV-juks. I januar 2016 gikk rektor ved Karolinska av som et resultat av saken, og granskningen av Macchiarini ble gjenopptatt.

The Lancet har tatt et klart standpunkt og publiserte i september 2015 en lederartikkel som uttrykte sterk støtte til den omstridte kirurgen. Senest 23. januar i år, etter gjenopptagelsen av saken, slapp Macchiarini til som eneforfatter i The Lancet for en lengre og (i skrivende stund) uimotsagt artikkel der han forklarer at alt er i sin skjønneste orden. Når nå granskningen er gjenopptatt, får vi forhåpentlig endelig vite hvem som har lurt hvem.

Anbefalte artikler