Ujevnt om sukker og fett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Poleszynski, Dag Viljen

  Mysterud, Iver

  Syk av sukker - frisk av fett

  2. utg. 370 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-05-42190-5

  I Syk av sukker – frisk av fett tar forfatterne for seg helseeffektene av sukker i kostholdet og betydningen for et bredt spekter av sykdommer. De setter sukkerinntak i sammenheng med blant annet psykisk sykdom og avhengighetslidelser, hjerte- og karsykdom, dårlig tannhelse, kreftsykdom, overvekt, diabetes, allergier og autoimmune tilstander.

  Forskjellige former for sukkerarter og andre søtstoffer blir presentert, og i tillegg er det litt om virkemidler for kostholds-omlegging. Forfatterne er også innom temaer som fluor i drikkevann og avhengighet. De kritiserer Helsedirektoratets kostråd og nøkkelhullmerkingen, som de mener er dårlig vitenskapelig fundert. Selv anlegger de evolusjonære perspektiver på kosthold og sykdom og fremhever steinalderkost som det mest gunstige.

  De fleste kostholdsforskere i dag er enige i at et stort inntak av raffinert sukker er uheldig, og at det kan bidra til mange livsstilssykdommer. Det er allikevel delte meninger om hvor uheldig ulike mengder sukker er. De fleste vil mene at det blant matvarer med lite raffinert sukker både finnes matvarer som i større mengder påvirker helsen gunstig, og andre matvarer som påvirker i mindre gunstig retning. Boken fremstår derfor som noe endimensjonal ved at forfatterne hovedsakelig retter søkelyset mot sukker og glykemisk indeks, og når de fremhever de fleste alternativer med lite sukker som gunstige. Selv om andre aspekter, for eksempel innhold av forskjellige aktive stoffer i mat som fytokjemikalier og innhold av andre mikroernæringsstoffer, blir nevnt, vektes betydningen av disse i liten grad opp mot glykemisk belastning.

  Det er tidkrevende å sjekke kildegrunnlaget til mange av påstandene i boken, siden man må gå via en del med noter for deretter å gå til litteraturdelen hvor kildene står oppført. For flere av påstandene er det vanskelig å finne gode referanser. Flere av dem er kontroversielle, blant annet en del av det som står om korn, og går i flere tilfeller på tvers av de grundigste kunnskapsoppsummeringene på området. Samtidig inneholder boken en del hypoteser som kan være interessante hvis man er forberedt på å gå grundig inn i bakgrunnskilder og tilleggslitteratur.

  Totalinntrykket blir derfor noe blandet. Boken egner seg best som inspirasjon for å gå videre til et stort felt om mat og sykdomsforebygging for de som er forberedt på å lese mye bakgrunnslitteratur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media