St. Olavs Orden til Jan Svennevig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Jan Ludvig Svennevig. Foto: Oslo universitetssykehus
  Jan Ludvig Svennevig. Foto: Oslo universitetssykehus

  Jan Ludvig Svennevig (f. 1943), professor emeritus ved Universitetet i Oslo, er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin mangeårige innsats innen hjertemedisin.

  Svennevig tok medisinsk embetseksamen i Heidelberg i Tyskland i 1967. Han har doktorgrader både fra Universitetet i Heidelberg 1967 og Universitetet i Oslo 1982. Han ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1978, i thoraxkirurgi i 1983 og i karkirurgi i 1986.

  Etter turnustjeneste ved Drammen sykehus og i Kvinesdal kommune, tok Svennevig sin kirurgiske utdanning ved sykehusene i Farsund, Arendal og ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Han var ansatt som overlege i hjerte-lunge-karkirurgi ved Ullevål sykehus fra 1984 til 1989, og som overlege og senere avdelingssjef ved Rikshospitalet fra 1989. I 1989 ble han også professor i hjertekirurgi ved Universitetet i Oslo.

  Svennevig har publisert over 200 vitenskapelige artikler og en del fagbøker. Han har veiledet en rekke doktorgradsstudenter og vært gjesteforeleser ved flere utenlandske universiteter.

  Fra 1995 til 1999 var Svennevig leder for Hjerte- og karrådet, og fra 2002 til 2005 var han leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Jan Ludvig Svennevig er æresmedlem av Norsk kirurgisk forening, og etter at han ble pensjonert i 2010 har Svennevig fortsatt å arbeide med medisinske kvalitetsregistre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media