Meldte dødsfall

Artikkel

Per Wik 27.4. 1947 – 15.12. 2015

Kåre J. Bakke 26.11.1940 – 30.11. 2015

Thor Erling Arnestad 23.5. 1935 – 17.10. 2015

Per I. Hågå 3.12. 1944 – 30.8. 2015

Jon Fosså 8.10. 1937 – 27.6. 2015

Arne Ødegaard 1.4. 1923 – 29.12. 2015

Torstein Røyne 22.6. 1941 – 19.12. 2015

Peter Major 24.8. 1946 – 9.12. 2015

Tone Lise Knudsen 6.6. 1942 – 7.12. 2015

Ulf K. Børresen 14.10. 1947 – 16.12. 2015

Anbefalte artikler