Vil sikre kvaliteten på alle sykehus

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– For meg er lokalsykehusene en blomst eller et smykke i et samfunn. Man ser viktighetene av sykehusene når de trues – da dukker fakkeltogene opp, sa Of-leder Jon Helle under debattmøtet i Troms legeforening.

LOKALDEBATT: – Vi ønsket en løsning som en fredsdue. Vi ser vel nå at nasjonal helse- og sykehusplan så langt ikke har vært akkurat det. Men målet er at det skal komme noe bra ut av prosessen, sa Jon Helle (t.v.) under debattmøtet i Troms legeforening. Her sammen med Jo-Endre Midtbu (i midten) og Christer Mjåset. Foto Christine Rian Johannessen

Etter ett år med heftig debatt om akuttkirurgisk beredskap, leverer Helse- og omsorgskomitéen sin innstilling til Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan 8. mars. Troms legeforening inviterte til debatt om lokalsykehusene Scandic Ishavshotell i Tromsø i slutten av januar.

– Troms legeforening har vært veldig opptatt av lokalsykehusene, og at de er gode nok til å opprettholde et minimum av kirurgisk vaktberedskap i vårt område, sa Jo-Endre Midtbu, leder for Troms legeforening.

Helseminister Bent Høies forslag om at sykehusene må ha et opptaksområde på 60 – 80 000 mennesker for å kunne beholde akuttkirurgi, har møtt sterk motbør.

– Sykehusene må gis nødvendige ressurser for å sikre kvalitet. Brannmannskaper må også noen ganger sitte og vente. Det brenner ikke hele tiden. Beredskap koster, sa Jon Helle, leder for Overlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

Kvalitet til hele befolkningen

Legeforeningen har det siste året hatt stort fokus på planen. Etter årsskiftet har sentrale tillitsvalgte vært i møter med en rekke politiske partier for å diskutere planen og fremtidig sykehusstruktur.

– Høie har hoppet på dypt vann, og han skal ha honnør for at han har gjort det. Det som er bra er at vi har fått en offentlig debatt, i motsetning til sniknedlegging i form av tapping av mindre sykehus, sa Helle til de fremmøtte.

Han viste til Legeforeningens landsstyrevedtak, som konkluderte med at man ønsket å fortsette med «treenigheten» anestesi, indremedisin og kirurgi.

– Vi har ikke tro på sykehus som ikke har en eller annen form for akuttkirurgi, sa Helle.

Stordriftulemper

Overlegeforeningens leder snakket om stordriftsulemper og om at sykehusene må ville hverandre vel:

– Vi trenger en bedre oppgavedeling mellom sykehusene. Fra politisk hold har man i mange år sagt at vi skal sentralisere det vi må, og desentralisere det vi kan. Spørsmålet er om vi sentraliserer mer enn vi må. Det er helt opplagt at de små sykehusene kan avlaste de store. Hvorfor skal de store sykehusene være overfylte med høy beleggsprosent hvis man har ledig kapasitet på de små?

Leder for Yngre legers forening, Christer Mjåset, snakket i Tromsø om konsekvenser av kutt i akuttberedskapen for utdanningsstillinger.

– Vi vil ha stort behov for spesialister fremover. Dersom vi mister de fem sykehusene Høie har pekt på, risikerer vi å tape noen av de utdanningsstillingene vi sårt trenger flere av. Det største problemet er imidlertid at det ikke finnes noen gode planer for hvordan vi skal få økt utdanningskapasiteten, sa Mjåset.

Anbefalte artikler