Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Morten Andreas Horn, ph.d. X-linked adrenoleukodystrophy in Norway: clinical and epidemiological aspects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.1. 2016.

Bedømmelseskomité: Charalampos Tzoulis, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Benedicte Paus, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, og Christoffer Lundqvist, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Akershus universitetssykehus, Lørenskog.

Veiledere: Chantal M.E. Tallaksen og Ola H Skjeldal.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Siren Irene Rettedal, ph.d. Extended-spectrum beta-lactamase producing. Enterobacteriaceae in neonates; hospital outbreak, colonization, transmission and persistence. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 15.1. 2016.

Bedømmelseskomité: Colm O’Donnell, University College, Dublin, Irland, Claus Klingenberg, Universitetet i Tromsø, og Harleen Grewal, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Knut Øymar og Arnfinn Sundsfjord.

Eirunn Waatevik Saure, ph.d. Predictors of arterial blood gases in COPD patients. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 21.1. 2016.

Bedømmelseskomité: Magnus Sköld, Karolinska Institutet, Sverige, Malcolm Sue-Chu, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Rebecca Cox, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Jon Hardie, Per Bakke og Tomas Eagan.

Jintana Bunpan Andersen, ph.d. Epidemiology, comorbidity and clinical course of myasthenia gravis. A registry-based study. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 22.1. 2016.

Bedømmelseskomité: David Gaist, Syddansk Universitet, Danmark, Natalya Tcinzerling, North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russland, og Rune Kroken, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Nils Erik Gilhus, Jone Furlund Owe og Anders Engeland.

Ognjen Bojovic, ph.d. Spinal sensitization and expression of immediate early genes. Prolonged opioid treatment and neuropathic nociception. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 22.1. 2016.

Bedømmelseskomité: Johannes Gjerstad, Universitetet i Oslo, Odd-Geir Berge, OGB Consulting, Sverige, og Lars Bø,Universitetet i Bergen.

Veiledere: Arne Tjølsen og Clive Bramham.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

https://uit.no/tavla

Audhild Nyrnes, ph.d. Atrial fibrillation in The Tromsø Study 1994 – 2007. Risk factors, occurrence and gender differences. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 14.1. 2016.

Bedømmelseskomité: Annika Rosengren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Hospital, Sverige, Jan Pål Loennechen,Institutt for sirkula, og Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Maja-Lisa Løchen, Inger Njølstad og Ellisiv B. Mathiesen.

Anbefalte artikler