Omfattende, men overfladisk om helse og bærekraft

Jon Øyvind Odland Om forfatteren
Artikkel

Guidotti, Tee L.

Health and sustainability

An introduction. 490 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 48. ISBN 978-0-19-932533-7

Tee L. Guidotti er en aktiv pensjonist og engasjert allviter som har skrevet om folkehelse og bærekraftig utvikling. Han gir en utførlig gjennomgang av forhold rundt miljø, helse, klima, katastrofehåndtering, forurensning, miljøgifters effekter på helse, økosystemer og helse, energipolitikk, kultur og menneskerettigheter, sosialpolitikk og en diskusjon om hvordan vi kan profesjonalisere bærekraftig utvikling.

Noen innvendinger har jeg. Kapitlet om klimaendringer er for dårlig vitenskapelig underbygd, og kapitlet om forurensning og miljøgifter er absolutt ikke oppdatert. Det blir overfladisk og til dels politisk synsing. Forfatterens betraktninger om malaria og miljøgifter er imidlertid relevante og oppdaterte. Tematikken leder etter hvert til det nye «One health»-konseptet. Denne strategien er behørig beskrevet og er grunnlag for flere nye helseprogrammer globalt. Videre er en diskusjon om profesjonalisering av bærekraftbegrepet interessant, men har det praktisk relevans? Slik det nå beskrives, blir det en teoretisk øvelse uten nytte i folkehelsearbeidet.

Når det gjelder sitering og referanser har forfatteren valgt den enkle løsningen. Det er en liste over artikler og nettsteder for hvert kapittel. Han holder seg mye til egne skrifter, og referansene er ikke alltid oppdaterte. Det hadde vært lurt å gjøre et skikkelig nettsøk etter ny kunnskap.

Guidotti har et svært ambisiøst siktemål, og undertegnede er imponert over hans detaljkunnskaper. Faren ved å ville favne alt er at man går seg bort i for mange fagfelt. Forfatteren mister her til tider oversikten, noe som gjør den overordnede tenkningen skadelidende. Boken er ikke en fullstendig oversikt over hovedtemaene helse og bærekraft, men en grei innføring. Jeg anbefaler den for spesielt interesserte helsearbeidere og legfolk som er interessert i bærekraftig utvikling.

Anbefalte artikler