Kristoffer Brodwall Om forfatteren

Zikaviruset, som til nå har vært lite studert, kan være forklaringen på markant økt forekomst av mikrokefali hos nyfødte i Brasil.

Illustrasjonsfoto: Felipe Dana/NTB scanpix

Zikaviruset ble første gang beskrevet i 1947 i Uganda, men først i 2007 ble det rapportert om større utbrudd forårsaket av zikavirus. Viruset er utbredt i store deler av Afrika, Asia og Oseania (1), men i løpet av det siste året er også store deler av Latin-Amerika blitt rammet (2). Dette utbruddet har særlig vakt oppsikt i Brasil, der det er antatt å være forklaringen på en dramatisk økt forekomst av mikrokefali hos nyfødte (2). Vanlige symptomer på zikavirusinfeksjon er feber, utslett, konjunktivitt, slapphet, leddsmerter og myalgi, tidvis med Guillain-Barrés syndrom som komplikasjon, men de fleste tilfellene er asymptomatiske (2).

Zikavirus smitter i første rekke gjennom bitt av Aedes-mygg, som det finnes flere arter av. I en fersk, senegalesisk studie har man testet vektorpotensialet til fire Aedes-arter, og man fant at alle disse kan bli smittet, men at kun to av dem skiller ut viruset i spytt (3), noe som er en forutsetning for smitteoverføring. Smittepotensialet hos de testede myggartene var så lavt at forfatterne mener at andre vektorer kan spille en rolle i utbredelsen av zikaviruset, men flere arter ble ikke testet.

Zikaviruset kan sannsynligvis også smitte ved seksuell kontakt og blodsmitte, i tillegg til fra mor til barn (1). Potensialet for blodsmitte tilsier tiltak for å begrense smitte ved blodtransfusjon, spesielt i land der viruset er utbredt, men også i andre land på grunn av mulighet for importerte tilfeller, noe som også har vært registrert i Norge (1).

Publisert først på nett.

1

Marano G, Pupella S, Vaglio S et al. Zika virus and the never-ending story of emerging pathogens and transfusion medicine. Blood Transfus 2015; 1 – 6. E-publisert 5.11. 2015.

2

Dyer O. Zika virus spreads across Americas as concerns mount over birth defects. BMJ 2015; 351: h6983. doi: 10.1136/bmj.h6983 PubMed [PubMed] [CrossRef]

3

Diagne CT, Diallo D, Faye O et al. Potential of selected Senegalese Aedes spp. mosquitoes (Diptera: Culicidae) to transmit Zika virus. BMC Infect Dis 2015; 15: 492. doi: 10.1186/s12879-015-1231-2 PubMed [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler