m2016/9
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt

Bedre mottak av den akutt syke pasient

Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media