Frederik Emil Juul Om forfatteren
Artikkel

Hvor skjellsettende blir valget av turnustjeneste?

Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold

Etter endt studium blir medisinstudentene, som har levd oppå hverandre de siste eksamensmånedene, spredt over hele kongeriket. En ny og fremtidsbestemmende fase av livet er i gang, og i den nye turnusordningen er det kandidatene selv som har søkt seg til sykehusene. Selv fikk jeg valget mellom turnustjeneste i Nord-Norge og indre Østland, begge blant mine toppønsker, men milevis fra hverandre.

Allerede få måneder inn i tjenesten undrer jeg på hvordan tilværelsen ville vært om veivalget ble annerledes. Mange kjenner til leger som ble værende der de avtjente turnus – uten at det var planlagt, og flere beskriver turnustjenesten som skjellsettende, ikke bare for karrieren, men også for det videre livet.

For selv med søknadsbasert turnustjeneste og grundig vurdering av de ulike alternativene blir tilfeldighetene aldri satt helt ut av spill. Kjemien med kolleger, hvilke stillings- og spesialiseringsmuligheter som blir tilgjenglige, og ikke minst personlige hendelser – både lykkelige og mindre lykkelige – tror jeg fremdeles vil innvirke på valgene nyutdannede gjør.

Likevel, i medisinstudiet fikk man et tidlig inntrykk av medstudentenes personlighet og interesser, hvilke fag som engasjerte dem mest, og hvilke utenomfaglige (om noen) aktiviteter de likte å bruke tiden på. På slutten av studiet fremsto det ikke så tilfeldig hvem som søkte seg til grisgrendte og naturskjønne strøk, og hvem som ble i storbyene. Særlig når landets sykehus blir mer og mer spesialiserte, vil turnustjeneste- og sykehusvalget i større grad bestemme sykdomsspekteret og hvor i behandlingskjeden pasienten befinner seg. Da er det nærliggende å tenke seg at sykehusvalget også vil påvirke spesialiseringen videre. I fremtiden blir det spennende å se hvilken fremtidig spesialitet i studiekullboken som viser seg å stemme.

Betyr denne undringen at jeg angrer på turnusvalget jeg gjorde? Absolutt ikke. Etter årets første sykkeltur til Helgøya, gjennom mange veikryss av ulik type og størrelse, og hvor man ved ferdens ende kan se tilbake på startpunktet Hamar, er jeg overbevist om at Hedmark blir et flott sted å være.

Anbefalte artikler