Nyttig og god bok om nye rusmidler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bretteville-Jensen, Anne Line

  Bilgrei, Ola Røed

  Nye psykoaktive stoffer

  En rusmiddelrevolusjon? 183 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-15-02577-3

  I en tid der antall nye rusmidler har eksplodert, er det både nødvendig og modig at noen begir seg i kast med å utgi en oversikt over fenomenet «nye psykoaktive stoffer» og hvordan dette har utviklet seg i Norge. De raske endringene i både agens og brukervaner gjør at feltet er vanskelig å orientere seg i, det er vanskelig å holde seg oppdatert som fagperson – og ikke minst er det utfordrende å samle hovedlinjene i bokform. Likevel har forfatterne i all hovedsak klart å lage en meget god og interessant oppsummering av temaet.

  Ifølge redaksjonen er målgruppen høyskolestudenter og folk som jobber i rusmiddelfeltet, men boken har selvfølgelig interesse for alle som på en eller annen måte er berørt av de nye rusmidlene, ikke minst leger i rusomsorgen, akuttmedisinen og i psykiatrien. Den er delt inn i åtte kapitler med forskjellige aspekter ved nye psykoaktive stoffer, som endringer av narkotikamarkedene, informasjon om de aktuelle stoffgruppene, bruken og brukerne, internettets rolle, akutte skader og behandling, internasjonal regulering og juridiske utfordringer samt spådommer om fremtiden.

  De generelle kapitlene om markedet, bruken av nye psykoaktive stoffer, brukernes erfaringer og internetts rolle er nyttig lesing, med fine eksempler fra forskning i Norge satt inn i en europeisk kontekst. Kapitlet om stoffene, skrevet av Bachs og Skogstad Tuv ved Folkehelseinstituttet, er glimrende, og sammen med appendiks der enkeltstoffer beskrives mer detaljert, gir det en utmerket innføring i hva slags rusmidler vi her snakker om. Prinsippene for avhengighetsbehandling er fint beskrevet. Et godt grep har vært å få analytikere ved European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction til å skrive om den internasjonale innsatsen for å regulere nye psykoaktive stoffer, og særlig hvordan dette har vært forsøkt løst i Norge.

  Den store tematiske spredningen begrenser nødvendigvis muligheten til å gå dypt inn i enkelttemaer. Selv om boken fint beskriver symptomatisk behandling ved overdoser, egner den seg ikke som oppslagsverk ved behandlingen av akutte overdoser, noe som nok heller ikke har vært redaksjonens hensikt.

  Alt i alt er dette en veldig god og nyttig bok for alle som er i kontakt med brukere av nye rusmidler, enten som behandlere, pårørende eller som av andre grunner vil ha nytte av informasjon om de nye rusmidlene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media